Fizioterapija Koper

Fizioterapija Koper

Nevrofizioterapija

V naši fizioterapiji nudimo celostno nevrofizioterapevtsko obravnavo bolnikov z različnimi nevrološkimi stanji po Bobath konceptu. To je eden izmed vodilnih pristopov za obravnavo poškodb centralnoživčnega sistema in je v svetu uveljavljen koncept obravnave pri možganski kapi ter nevroloških stanjih, kot so nezgodna možganska poškodba, Multipla skleroza, Parkinsonova bolezen, cerebralna paraliza, spinalne lezije in sorodna stanja.

Bobath koncept temelji na predpostavki, da lahko del funkcije prizadetega dela v centralno-živčnem sistemu, ob primerni stimulaciji prevzamejo drugi, nepoškodovani deli. Celostna obravnava pomeni, da pri bolniku skušamo prepoznati vzrok za njegove težave oz. slabše vzorce gibanja in nato iščemo možnosti učenje kakovostnejših vzorcev gibanja ali sorodnih aktivnosti oz. izkoriščanju preostalih bolnikov zmožnosti. Tako skrbimo za povrnitev funkcije obolelega dela telesa, vendar si pri tem v največji možni meri prizadevamo za kvaliteto in kontrolo gibanja, Torej skušamo bolniku priučiti boljši vzorec gibanja, od tistega, ki je posledica njegove poškodbe ali bolezenskega stanja.

Bobath koncept sledi najnovejšim nevrofiziološkim in biomehanskim teorijam. Pristop je pozitiven do bolnika, pomembno pa je tudi vnašanje terapevtskih elementov v vsakdanje življenje ter bolnikovo življenjsko okolje. Pri Bobath obravnavi poskušamo izkoriščati bolnikove preostale sposobnosti za obnovitev oziroma okrepitev šibkejših delov telesa po poškodbah ali bolezenskih stanjih, ki prizadenejo delovanje živčno-mišičnega sistema. Bolnika obravnavamo na način, da je lahko v največji možni meri aktiven in lahko kakovostni gibalni vzorci zanj postanejo naravni.

Namen terapije je ponovno učenje ali izboljšanje izvajanja vsakodnevnih dnevnih aktivnosti in ob tem doseči karseda kakovostno gibanje.

V Fizioterapiji Koper vam nudimo tudi program intenzivne rehabilitacije in nevrofizioterapije po Bobath kocnceptu. Nudimo 10-dnevno strnjeno obravnavo po 2 uri dnevno. To je za uspešno rehabilitacijo zelo pomembno, saj gre za primerno obremenitev možganov, ki z zgodnjo rehabilitacijo po poškodbi zagotavlja, da je še mogoče izkoristiti rehabilitacijski potencial.